RocketTheme Joomla Templates
     
ZALASZENTIVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA, KISKUTAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Zalaszentiván Község Önkormányzata sikeres pályázatot nyújtott be a Vidékfejlesztési Program keretén belül a Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése című, VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú felhívásra, mely során 19 999 989 Ft támogatást nyert.

Zalaszentiván és Kiskutas Községek Önkormányzatai konzorciumi megállapodás keretében a helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépeket szereztek be.  A beszerzésre került erő- és munkagépek a közutak, járdák, földutak, egyéb közlekedési felületek, közforgalom céljára átadott területek, valamint az ezekhez kapcsolódó műtárgyak közlekedési felületeinek karbantartását, javítását szolgálják: utak, járdák, kerékpárút téli hó- és síkosság-mentesítés, mezőgazdasági földutak karbantartása, járhatóvá tétele, a közlekedési felületek közvetlen környezetében padkakaszálás, szükséges fa- és cserjeirtás, csapadékvíz elvezetés stb. A beszerzésre került gépek segítségével a lakosság biztonságos és gyorsabb közlekedését tudják megoldani az utak karbantartásával, továbbá a földutak járhatóbbakká válnak. Megvalósulást követően az önkormányzati intézmények, oktatási nevelési, egészségügyi intézmények is komfortosan megközelíthetők lesznek, továbbá az érintett területek vízrendezése is megoldódik. Az utak, járdák karbantartása hozzájárul a foglalkoztatás- a foglalkoztatottság megtartásához, a munkaerő mobilitás feltételeinek a javításához és a biztonságos kerékpározáshoz is