Hivatal

 

Képviselők

Elérhetőségek

Zalaszentiván Község Önkormányzata

8921 Zalaszentiván Hunyadi u. 2/a

Tel.: 92/593-030; Fax: 92/593-030


Ügyfélfogadási rend:

hétfő-csütörtök 8:00-16:00 óra

péntek 8:00-13:00 óra

Képviselő testület:

Dormán Miklós Alfonz - Polgármester

Tel: 92/593-030/109

Email: polgarmester@zalaszentivan.t-online.hu


Udvardi András - Alpolgármester

Bárdossy Zoltán

Horváth József

László Tímea

Papp Zsuzsa

Pozsogárné Pintér Éva

 

Tagságok

Szentiváni Charta Országos Szövetség


Zalaszentiván település 1995 óta tagja – az országos és mára határokon átívelő - Szentiváni Charta Szövetségnek. Nyolc település Alsó-, Bakony-, Cserhát-, Felső-, Győr-, Pilis-, Új-, és Zalaszentiván. De van tiszteletbeli Szentiván is, az időközben teljes jogú taggá vált, a Tisza menti Beregben található Gulács nevű falu és jó kapcsolatot ápol több határon túli Szentiván nevű (Sutivan, Vajdaszentivan, Szentivanlaborfalva) településsel is. A Charta falvai szinte minden régiót lefednek az országban, ezért egyik fő célkitűzése a településeken jelen lévő, eltérő kulturális hagyományok és adottságok óvása és azok egymással való megismertetése. Ennek érdekében a településekkel együtt egész évben programokat szerveznek, ahol lehetőség nyílik arra, hogy belelássanak a másik életbe, illetve szívesen részt vállaljanak a célok megvalósításában.

Vasutas Települések Szövetsége


A szövetség 1994-ben alakult. Célja: azon települések egymás közötti, valamint a magyar vasutakkal való együttműködésének kialakítása, melyek nagymértékben köszönhették fejlődésüket az elmúlt 150 évben a vasútnak, s a vasút jelenleg is meghatározó tényezője a település arculatának. A szövetség feladatai: kölcsönös, és a magyar vasutakkal való együttműködés kialakítása annak elősegítésére, hogy a vasúti személy- és áruszállítás meg tudja őrizni azt a jelentőségét a nemzetgazdaságban, amelynek megőrzése vagy elvesztése visszahat az egyes települések társadalmi-gazdasági helyzetére is, együttműködés kialakítása a környezetbarát közlekedést támogató szervekkel, szervezetekkel, személyekkel. A szövetség rendes tagjai helyi és területi önkormányzatok.

Észak-nyugat Zalai Kistérségi Területfejlesztési Önkormányzatok Társulása


A társulás 1996-ban alakult azzal a céllal, hogy a térségben működő önkormányzatok ne egymás ellen, hanem egymást segítve oldják meg problémáikat, együtt fejlesszenek, és együtt gondolkodjanak. A helyzetfeltáró elemzést 1998-ban készítették el, 1999-ben a stratégiai programot, majd 2000-ben elkészült az társulás operatív programja is, melyben három fő fejlesztési elvet határoztak meg: 1. a mezőgazdaság fejlesztése, 2. turizmusfejlesztés, 3. a falvak fejlesztése, egységes arculatuk kialakítása, az épített örökség védelme. Ezen feladatok megvalósításához minden esetben a humán erőforrás fejlesztése is fő feladat. A társulási iroda feladata a pályázatok figyelése, azok kiközvetítése a falvak felé, pályázatok elkészítése és koordinálása, társulási ülések előkészítése, a döntések végrehajtásának szervezése, valamint a programok szervezése, kapcsolattartás a civil szerveződésekkel, önkormányzatokkal, klubokkal. Zalaszentiván polgármestere, Dormán Miklós alelnökként tevékenykedik a társulásban immár 9 éve.

Zala Termálvölgye Egyesület


Az egyesület 2008-ban jött létre. Zalaszentiván település 2015-től tagja az egyesületnek. Az Egyesület célja a működési területén élő lakosság életfeltételeinek javítása, a vidékfejlesztés- és területfejlesztés társadalmi-gazdasági szerepének erősítése. E célok megvalósítása érdekében tevékenységei: kulturális, oktatási, településfejlesztései. A vidéki területeken történő változások támogatása a gazdálkodási tevékenységek nem mezőgazdasági tevékenységek felé történő diverzifikálása és a nem mezőgazdasági ágazatok javítása, beleértve az információs és kommunikációs technológiákhoz való helyi hozzáférést, és a vidéki területeket vonzóbbá tévő beruházások végrehajtása révén a gazdasági és társadalmi visszaesés és a vidék elnéptelenedése felé mutató tendenciák visszafordítása érdekében. Vidéki gazdaságra vonatkozó egyéb, helyi kezdeményezésen alapuló intézkedések bevezetése; a szélesebb értelemben vett vidéki gazdaságra és lakosságra irányuló intézkedések közötti koherencia és szinergia megerősítése a helyi stratégián keresztül.

 

Temető kataszter

gdpr-image
A felhasználói élmény fokozása és a weboldal látogatói igények mentén történő továbbfejlesztése érdekében e cookie-k statisztikai információkat gyűjtenek.
Megszakítás